حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی چیست؟ تعریف و شرح وظایف حسابدار و حسابرس

حسابداری و حسابرسی چیست؟ اگر میخواهید، حسابداری را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. تعریف حسابداری و حسابرسی حسابداران و حسابرسان اسناد و مدارک را حفظ می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که مالیات به موقع پرداخت می‌شود و به نظارت بر عملیات کمک می‌کنند. آن‌ها اطلاعات مالی شرکت را تجزیه و تحلیل می‌کنند […]