تصویب بودجه

تحلیل بودجه چیست؟ تعریف و شرح وظایف برآوردگر تحلیلگر بودجه

تحلیل بودجه چیست؟ اگر میخواهید، تحلیلگری بودجه را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. تحلیل بودجه چیست همه شرکت‌ها یا سازمان‌ها باید به درستی پول‌هایشان را برای برآورده کردن حقوق و دیگر تعهدات مالی خود اختصاص دهند . چون مدیریت پول وظیفه دشواری برای شرکت‌های بزرگ است ،از این رو آنها، تحلیلگران بودجه […]