تخمین هزینه چیست

برآورد و تخمین هزینه چیست؟ تعریف و شرح وظایف برآوردگر و تخمین گر هزینه

برآورد هزینه چیست؟ اگر میخواهید، “برآوردگر/تخمین گر هزینه” را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. برآورد/تخمین هزینه چیست؟ برآوردگر/تخمین گر هزینه اطلاعات هزینه ای را جمع‌آوری می‌کند و گزارش‌هایی را در مورد پول ، زمان ، کار و مواد مورد نیاز برای ایجاد یک محصول/ تکمیل یک پروژه/ ساخت ‌و ساز یا ارائه […]