راهنمای مسیرهای شغلی

حسابداری و حسابرسی چیست؟ تعریف و شرح…

حسابداری و حسابرسی چیست؟ اگر میخواهید، حسابداری را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. تعریف حسابداری و حسابرسی حسابداران و حسابرسان اسناد و مدارک را حفظ می‌کنند و اطمینان حاصل می‌کنند که مالیات به موقع پرداخت می‌شود و به نظارت بر عملیات کمک می‌کنند. آن‌ها اطلاعات مالی شرکت..

ادامه ...

تحلیل بودجه چیست؟ تعریف و شرح وظایف…

تحلیل بودجه چیست؟ اگر میخواهید، تحلیلگری بودجه را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. تحلیل بودجه چیست همه شرکت‌ها یا سازمان‌ها باید به درستی پول‌هایشان را برای برآورده کردن حقوق و دیگر تعهدات مالی خود اختصاص دهند . چون مدیریت پول وظیفه دشواری برای شرکت‌های بزرگ است ،از..

ادامه ...

برآورد و تخمین هزینه چیست؟ تعریف و…

برآورد هزینه چیست؟ اگر میخواهید، "برآوردگر/تخمین گر هزینه" را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. برآورد/تخمین هزینه چیست؟ برآوردگر/تخمین گر هزینه اطلاعات هزینه ای را جمع‌آوری می‌کند و گزارش‌هایی را در مورد پول ، زمان ، کار و مواد مورد نیاز برای ایجاد یک محصول/ تکمیل یک پروژه/..

ادامه ...

مدیریت مالی چیست؟ تعریف و شرح وظایف…

مدیریت مالی چیست؟ اگر میخواهید، "مدیریت مالی" را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. مدیریت مالی چیست؟ بیشتر شرکت‌ها ، سازمان‌ها و آژانس‌های دولتی از یک یا چند مدیر مالی استفاده می‌کنند . آن‌ها برفعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم ، اظهارنامه‌های مالی و گزارش‌ها نظارت می‌کنند ، استراتژی‌های مدیریت نقدینگی..

ادامه ...

مدیریت منابع انسانی چیست؟ تعریف و شرح…

مدیریت منابع انسانی چیست؟ اگر میخواهید، "مدیریت منابع انسانی" را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. مدیریت منابع انسانی مدیر منابع انسانی یک موقعیت مهم در هر سازمانی میباشد . مسئولیت آن‌ها بر عهده گرفتن بخش اجرایی یک کسب ‌و کار است . آن‌ها مسئول استخدام کارمندان جدید..

ادامه ...

مشاوره مدیریت چیست؟ تعریف و شرح وظایف…

مشاوره مدیریت چیست؟ اگر میخواهید، "مشاوره مدیریت (مشاور مدیر عامل - تحلیلگری مدیریت )" را به عنوان مسیر شغلی آینده خود انتخاب کنید. مشاوره مدیریت (مشاور مدیر عامل - تحلیلگران مدیریت ) وقتی شرکت‌ها بزرگ ‌تر و چند وجهی می‌شوند ، با مشکلات جدیدی برخورد میکنند . برای مقابله با..

ادامه ...
تازه ترین مشاغل ارسال شده