کارشناس فروش

کارشناس فروش

 • شرکت: کیلید
 • تاریخ انقضا:2017-12-18
 • بازدید: 100
0 متقاضی
 • سطح شغل کارمند
  جنسیت مرد
  حقوق (M=میلیون) 1M - 1.5M
 • زبانهای خارجی تعین نشده
  تجربه کاری 1 سال
  تجربه در صنایع فناوری
شرح وظایف و مسئولیت ها

مهمترینوظایف این فرد شناسایی مشتریان بالقوه، ارتباط برقرار کردن با مشتریان، معرفیمحصول به مشتریان، پیگیری برای اخذ قرارداد، به نتیجه رساندن قراردادها، گزارش دهیبه مدیرفروش