مدیر دپارتمان فنی ( مدیر فنی)

مدیر دپارتمان فنی ( مدیر فنی)

 • شرکت: نوآوران دوراندیش زمان KENDEZ
 • تاریخ انقضا:2017-12-19
 • بازدید: 164
0 متقاضی
 • سطح شغل سرپرست
  جنسیت هر دو
  حقوق (M=میلیون) مشخص نشده
 • زبانهای خارجی تعین نشده
  تجربه کاری 1 سال
  تجربه در صنایع فناوری
شرح وظایف و مسئولیت ها

 • همکاری و همفکری با تحلیلگران کسب و کار و طراحان بصری نرم افزار قبل از هر اقدام عملی برای تعیین الزامات کاربردی و غیر کاربردی
 • تدوین و فرموله کردن طراحی اولیه با توجه به مشخصات نرم افزار جهت سرعت بخشیدن به اجرا
 • انجام مدیریت ریسک جهت به حداقل رساندن خطرات احتمالی از نگاه کیفیت و زمانبندی ساخت
 • نصب، پیکربندی، تست و نظارت بر تمام سیستم های نصب شده و زیرساخت های مورد استفاده پروژه
 • تجزیه و تحلیل و شناسایی نیازهای نرم افزاری پروژه ها از بین بهترین فن آوری ها و برندهای موجود با در نظر گرفتن منابع سازمان و توجیح اقتصادی
 • بازرسی امکانات نرم افزارها یا تکنولوژی های خریداری شده جهت حصول اطمینان از عملکرد درست و توانایی رفع نیاز های شناسایی شده
 • ایجاد و حفظ اسکریپت های سفارشی برای افزایش بهره وری سیستم و کاهش زمان دخالت انسان در هر وظیفه
 • مدیریت و نظارت بر روند ساخت پروژه ها از آغاز ساخت تا زمان تحویل آن ها در راستای نیازمندی ها تعریف شده و بودجه اختصاص داده شده
 • شناسایی حرفه ای افراد تیم فنی از لحاظ انگیزه ، توانمندی برنامه نویسی و مخصوصا کار گروهی
 • انتقال صحیح مفاهیم طراحی و دستور عمل های اجرا به تیم فنی